تمام نکاتی که درباره روغن پالم و اثرات آن باید بدانید

اسیدهای اشباع موجود در روغن پالم ممکن است در دراز مدت به بالا رفتن کلسترول و بیماری‌های قلبی دامن بزند. در ایران و برطبق گفته رئیس سازمان استاندارد تهران استفاده از روغن پالم را در گروهی از لبنیات ممنوع و در برخی از مواد لبنی تهیه شده در کارخانجات مجاز اعلام کرده است. استفاده از روغن پالم در شیر پاستوریزه، خامه و کره پاستوریزه ممنوع بوده و تنها استفاده از این روغن‌های گیاهی همانند روغن پالم در پنیر پروسس، پنیر پیتزا پروسس شده (فرآوری) و بستنی‌های مخلوط که بر روی بسته بندی آنها عبارت «محتوای چربی نباتی» ذکر شده باشد مجاز است.
روغن پالم و اثرات آن

روغن پالم و اثرات آن بر روی سلامتی بدن بسته به مواردی که از آن استفاده می‌شود می‌ت