تاثیر منفی داروهای گیاهی برای COVID-19؛ مضرات درمان سنتی

برخی گیاهان در صورت سو استفاده، می‌توانند سیستم ایمنی بدن را مختل کنند و منجر به “طوفان سیتوکین” شوند. سیتوکین نوعی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک است که عارضه برخی بیماری‌ها، عفونت‌ها و همچنین عارضهٔ دارویی برخی «پادتن‌های مونوکلونال» و «درمان‌های اختصاصی با لنفوسیت‌های تی» است.
داروهای گیاهی برای COVID-19

داروهای گیاهی برای COVID-19 از زمان همه گیری کرونا دائما توصیه می‌شوند. مجرای اشاعه این اطلاعات غالبا شبکه‌های اجتماعی، دوستان، نزدیکان و افراد فامیل هستند، نه متخصصین پزشکی و نه پژوهشگران و پزشکان حوزه داروسازی.

متن پیش رو ترجمه مقاله‌ای منتشر شده در یکی از وبسایت‌های معتبر حوز