مقایسه انواع واکسن‌ کرونا؛ بررسی میزان اثربخشی، قیمت و میزان دوز

ابهامات و سوالات بسیاری درباره انواع واکسن‌ کرونا وجود دارد که به برخی از آنها پاسخ داده شده و به برخی هنوز نه. این مقاله مربوط به میزان اثربخشی واکسن‌هاست. تنها چیزی که در حال حاضر قطعی به نظر می‌رسد تسریع واکسیناسیون برای جلوگیری از جهش ویروس و همه‌گیری بیش‌تر است.
مقایسه انواع واکسن‌ کرونا؛ بررسی میزان اثربخشی، قیمت و میزان دوز

واکسن کرونا بط