اسید اوریک خون چیست و چگونه می‌توان با دمنوش‌های گیاهی آن را درمان کرد؟

بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که از رژیم‌های گیاهی پیروی می‌کنند به نسبت افرادی که هیچ برنامه مشخص رژیمی ندارند، سطح اسید اوریک پایین‌تری دارند. از طرفی، مصرف مداوم دمنوش‌های گیاهی می‌تواند سطح اسید اوریک خون را بهبود بخشد.
اسید اوریک خون دمنوش گیاهی

احتمالا نداشتن تحرک، نداشتن رژیم غذایی سالم و برخی اختلالات متابولیکی مثل قند خون و فشار خون می‌تواند عاملی باشد برای بالا رفتن سطح اسیداوریک خون. ادرار ترش یا اسید اوریک ترکیبی غلیظی‌ست که ماحصل متابولیسم سلولی و به نوعی متابولیسم پورین‌هاست. خب این به چه معناست؟

پورین‌ها در غذاهایی مثل جگر و گوشت قرمز به وفور یافت می‌شود. برای همین است که توصیه می‌شود افرادی که سطح اسید اوریک بالایی دارند کمتر از گوشت قرمز استفاده کنند. بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که از رژیم‌های گیاهی پیروی می‌کنند به نسبت افرادی که هیچ برنامه مشخص رژیمی ندارند، سطح اسید اوریک پایین‌تری دارن