گیاهچی؛ مجله تخصصی گیاهان دارویی

تفاوت کتوز با کتواسیدوز در چیست

ما در این مقاله این اصطلاحات بالاخص تفاوت کتوز با کتواسیدوز را بررسی و با هم مقایسه خواهیم کرد. ممکن است اصطلاح کتو یا کتوژنیک به گوش‌تان خورده باشد. اما کتواسیدوز، کتوز و کتون دقیقا به چه معنا هستند؟ ...