پروتئین تراپی مو روشی موثر برای احیا و تقویت موهای سر است. کراتین، پروتئینی سنتز شده است که در بسیاری از موجودات زنده به عنوان یک عنصر ساختاری یافت می­‌شود. همچنین بهترین نمونه­ پروتئین فیبری است. ساقه­ مو در بالای ...